KOMvip
                 CENTRUM TECHNICZNO-INFORMATYCZNE
Serwis  KOMVIP oferuje pomoc w zakresie obsługi i funkcjonowania komputera. Zajmujemy się także naprawą i szkoleniami w zakresie prawidłowej pracy systemów operacyjnych Windows używanych w środowisku domowym jak i w firmach.


Zajmujemy się naprawami w zakresie aplikacji używanych w domowych komputerach np.: oprogramowania z pakietu Microsoft Office lub Open Office takich jak edytor tekstu Microsoft Word lub arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel, programów obsługujących pocztę elektroniczną e-mail, np. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird i inne, przeglądarek internetowych, takich jak Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome czy Opera.